Blogg

Abstrakt kunst

Abstrakt kunst er kunst som ikke fremstiller konkrete gjenstander eller er en reproduksjon av virkeligheten. Denne typen kunst inneholder ofte flere farger og former for å kompensere for manglende struktur. Innenfor alle typer kunstretninger og sjangre finner man alltid noen som forsøker å tolke og finne en mening med kunsten. Dermed er det også mange som prøver å finne et motiv som kan skjule seg i abstrakt kunst. For eksempel kan mange se landskap i et abstrakt maleri, eller et menneske. Mange abstrakte malerier har faktisk også et hint av et motiv i seg. Abstrakt kunst kom for alvor fram i lyset da Pablo Picasso og Georges Braque etablerte kubismen på starten av 1900-tallet.

Den abstrakte kunstens kjente kunstnere

ее33En av de aller største kunstnerne som i begynnelsen av 1900-tallet begynte med abstrakt kunst var Pablo Picasso. Flere av hans malerier er bygd opp av kubismens klassiske geometriske figurer som til slutt danner et motiv – det være seg mennesker, natur eller ansikter.

En annen kjent abstrakt kunstner er russiske Vasilij Kandinskij. Han sies å være den aller første til å male et abstrakt maleri. Han var tidligere en landskapsmaler, og begynte etterhvert å male landskapene i en abstrakt form. Han og likesinnede kunstnere som Franz Marc og August Macke opparbeidet en gruppe som ble kalt Der Blaue Reiter.

Barnett Newman er en kunstner fra den andre store abstrakte perioden som varte fra rundt slutten av 1940-tallet til begynnelsen av 1970-tallet. Hans malerier er lett gjenkjennelige, da motivet ofte er en eller flere linjer omgitt av en farge i forskjellige nyanser. Han ble ikke særlig anerkjent før hans liv gikk mot slutten, men han hadde en enorm innflytelse på mange av sine yngre kolleger.

Omfattende, rikt og tidløst

ее32Abstrakt kunst kommer i flere forskjellige sjangre. Skulpturer og musikk er to sjangre der denne kunstformen kommer tydelig fram. For eksempel finner man i Chicago en skulptur av kunstneren Henry Moore, som kalles Nuclear Energy, altså kjernekraft. Denne figuren er abstrakt, da den ikke forestiller noe konkret.

På samme måte som abstrakte malerier ikke forestiller noe konkret, handler heller ikke abstrakt musikk om noe håndfast. Denne typen musikk fokuserer på rytme og harmoni fremfor noe annet, og sangtekster forekommer ikke i det hele tatt. Abstrakt musikk begynte å komme så tidlig som på Beethovens tid, og han kan regnes som en av de største innenfor denne sjangeren.

Abstrakt kunst er tidløs, og dukker ofte opp med jevne mellomrom uansett hvilken kunstnerisk periode vi er inne i.

Comments are closed.