Bilde / Blogg

Mellom verdenskrigene

Det har ofte blitt sagt at kunst trives best i vanskelige kår og det har da også blitt påvist mange ganger at kunstlivet florerer og kunstneriske utrykksformer utvikles oftest i samfunn som gjennomgår en krise. Dette er også sant om Europa etter 1. Verdenskrig.

Riktig nok ble former som kubisme etablert før 1. Verdenskrig, men det var i mellomkrigstiden at de nye, moderne retningene i kunsten virkelig skjøt fart og etablerte seg. Publikum trengte litt tid på å venne seg til disse nye kunstformene, men snart ble former som kubisme, futurisme og konstruktivisme adoptert av komponister, forfattere og arkitekter. Funksjonalismen innen arkitekturen er et meget godt og kjent eksempel på dette.

Som en slags forlengelse av Art Nouveau perioden fra begynnelsen av det 20. århudret utviklet Art deco seg til en dominerende stil innen arkitetktur og interiørarktektur fra slutten av 1920 årene og utover i 1930 årene. I arkitekturen finner vi kjente eksempler på denne stilen i mange av de nye skyskraperne som ble bygd rundt omkring i USA. Det mest kjente eksempelet herfra er antageligvis Chrysler bygningen i New York som ble tegnet av William Van Alen og bygd i perioden 1928-1930. Et annet og godt eksempel fra billedkunsten er Tamara de Lempickas maleri “The Musician” fra 1929.

Art Deco var en retning som fant sin bruk i alt fra skyskrapere via møblement til baderoms artikler, biler og bensinstasjoner og i dag ser vi ofte ny møbeldesign som helt klart henter sin inspirasjon fra Art Deco.

Comments are closed.