Bilde / Blogg

Moderne kunst

Når vi snakker om moderne kunst tenker kanskje de fleste på samtidskunst, men begrepet “modernisme” dekker hele perioden fra slutten av det 19. århundret og frem til utbruddet av 2. Verdenskrig. I etterkrigstiden snakker kunsthistorikerne snarere om begrepet “post-modernisme”. Når jeg her snakker om moderne kunst snakker jeg om hele peridoen fra slutten av det 19. århundret og frem til i dag. Grunne til at jeg gaper over så mye er det markerte skillet som inntrådte i kunsten i det fotografiet blir oppfunnet og utviklet.

Med oppfinnelsen og den raske teknologiske utviklingen av fotografiet forsvant behovet for å male virkeligheten, fotografiet gjorde jo den jobben så mye bedre. Selv om fotografiteknologien overtok for mye av landskaps- og portrettmalingen tok det ikke lang tid før kunstnere skjønte at fotografi også kan brukes som et medium for kunst. Man Ray var en av foregangsfigurene på dette området.

Selv om det moderne maleriet var født og malere utrykte seg på stadig vekk mer radikale måter, holdt de seg til lerretet og oljemalingen. Med utviklingen av plastprodukter kom forøvrig akrylbasert maling på markedet, men det var alikevell den todimensjonale lerretsflaten som ble brukt.

Etter den 2. Verdenskrig var det en annen kunstform som skulle inspirere de unge, søkende kunstnerne; teateret. Med teater menes her scenekunst, altså både klassisk teater, dans, opera, syngespill, revy og andre former.  Den såkalte Performance art begynte å ta form. Utover 1950 og 60 årene begynner eksperimenteringen i teatrene å vokse og snart er det ikke lenger scenene i de etablerte teatrene som har monopol på teatralske oppsetninger. Performance art finner veien ut av institusjonene og begynner å skje i miljøet rundt oss, gjerne på steder og til tider vi aller minst forventer det. Nå har det skjedd en stor forandring i den moderne kunsten, ved å slippe taket i lerretet blir kunst nå noe helt frittstående.

 

Comments are closed.