Blogg

Pablo Picasso

Pablo Picasso var en mann med mange jern i ilden. Det er nok ikke å gå for langt å si at han, objektivt sett, var verdens største kunstner. Han arbeidet med blant annet malerier, skulpturer og keramikk. Han regnes som selve grunnleggeren av kunstretningen kubismen.

Picassos mange epoker

Hans karriere kan deles inn i flere epoker. I løpet av den første tiden hans som kunstner, var maleriene hans realistiske og ofte akademisk korrekte. Portrett av Tante Pepa, Konfirmasjon og Vitenskap og Veldedighet er bare noen av hans mest kjente verk fra denne perioden. Etter den realistiske epoken gikk Picasso sakte, men sikkert over i perioden som kalles Den Blå Periode. I årene 1901 til 1904 malte han bare malerier med blå og grønne nyanser, og disse maleriene var uten unntak mørke, melankolske og skjebnesvangre portretter. Den neste perioden ble kalt Roseperioden, og varte fra ее341904 til 1906. Dette var en lysere og varmere periode, der portrettene ble malt med oransje og rosa farger. Det mest sentrale maleriet fra denne perioden er Garçon à la pipe.

I 1907 begynte Picasso å male portretter inspirert av afrikansk kultur. Dette kan kalles et slags forstadium til kubismen, da han allerede her begynte å male med geometriske figurer. Han ble i stor grad inspirert av afrikanske masker, og dette kan man se eksempler på i maleriene Les Demoiselles d’Avignonog La driade. Etter dette gikk det over til selve kubismen, og han holdt seg til denne stilen fra 1909 til 1912. Da malte han, som tidligere nevnt, motiv komponert av geometriske figurer. Kjente verk fra denne perioden er blant annet Jeune fille à la Mandoline, Femme Assise og Le Poète. Videre fordypet han seg i syntetisk kubisme, som er en slags undersjanger av kubismen. I 1915 begynte Picassos krystallperiode. Dette ble en slags videreføring av kubismen, med minimalisme i fokus.

Etter billedkunsten

Senere bevegde han seg innen flere forskjellige kunstretninger, og han har også begitt seg ut i poesiens verden. Han begynte ikke med dette før i midten av 1930-tallet, men skrev til gjengjeld hundrevis av lyriske komposisjoner.

Comments are closed.