Blogg

Yoko Ono

Yoko Ono

Få post-modernistiske kunstnere har et mer kjent navn enn Yoko Ono, men desverre av helt feil grunn. Ono er først og fremst verdenskjent som enken etter John Lennon. Denne kjendisstatusen var kanskje uungåelig, men er også urettferdig. Yoko Ono etablerte seg nemlig allerede i slutten av 1950-årene som en foregangsfigur i den nye Performance-kunsten og hennes kunst fortjener mye større oppmerksomhet enn den har fått. Man kan godt si at Onos kunst har lidd i skyggen av Beatles og John Lennon. read more

april 26, 2014 Bilde, Blogg, Video
Moderne kunst

Moderne kunst

Når vi snakker om moderne kunst tenker kanskje de fleste på samtidskunst, men begrepet “modernisme” dekker hele perioden fra slutten av det 19. århundret og frem til utbruddet av 2. Verdenskrig. I etterkrigstiden snakker kunsthistorikerne snarere om begrepet “post-modernisme”. Når jeg her snakker om moderne kunst snakker jeg om hele peridoen fra slutten av det 19. århundret og frem til i dag. Grunne til at jeg gaper over så mye er det markerte skillet som inntrådte i kunsten i det fotografiet blir oppfunnet og utviklet. read more

april 24, 2014 Bilde, Blogg
Mellom verdenskrigene

Mellom verdenskrigene

Det har ofte blitt sagt at kunst trives best i vanskelige kår og det har da også blitt påvist mange ganger at kunstlivet florerer og kunstneriske utrykksformer utvikles oftest i samfunn som gjennomgår en krise. Dette er også sant om Europa etter 1. Verdenskrig.

Riktig nok ble former som kubisme etablert før 1. Verdenskrig, men det var i mellomkrigstiden at de nye, moderne retningene i kunsten virkelig skjøt fart og etablerte seg. Publikum trengte litt tid på å venne seg til disse nye kunstformene, men snart ble former som kubisme, futurisme og konstruktivisme adoptert av komponister, forfattere og arkitekter. Funksjonalismen innen arkitekturen er et meget godt og kjent eksempel på dette. read more

april 22, 2014 Bilde, Blogg