Blogg

Hvordan begynte moderne kunst?

Hvordan begynte moderne kunst?

I kunsthistorien blir gjerne et landskapsmaleri av den franske billedkunstneren Paul Cèzanne brukt som som vendepunktet fra klassisk til moderne kunst. Dette maleriet viser et bølgende landskap med en landsby. Det spesielle, og nye, ved dette maleriet er at Cèzanne ikke følger de vanlige og “korrekte” reglene for perspektivtegning. Husene og hustakene i landsbyen blir malt som om sett fra andre vinkler enn landskapet ellers, noe som gir et subtilt og spennende optisk fenomen. Paul Cèzanne klassifiseres i kunsthistorien som post-impresjonist og senere giganter som Picasso og Matisse har visstnok uttalt at Cèzanne er modernismens far. Men hva er egentlig moderne kunst? read more

april 20, 2014 Bilde, Blogg
Merkelig malerier

Merkelig malerier

Vi har nevnt videokunst tidligere og nå skal vi komme tilbake til denne kunstformen. Som sagt utviklet videokunst seg parallelt med utviklingen av videoteknologi. Levende bilder ble brukt som kunstnerisk utrykksmiddel allerede i begynnelsen av 1960 årene, men film er et dyrt materiale som krever dyr teknologi også når det vises frem. Med videoteknologien ble levende bilder tilgjengelig for folk flest og videokameraer ble i løpet av 1980 årene vanlig i veldig mange hjem. Med den digitale revolusjonen vi nå opplever er levende bilder dagligdags, vi filmer til og med med våre telefoner. read more

mars 17, 2014 Bilde, Blogg, Video

Fremtiden

Hvordan vil så fremtidens kunst ta seg ut? Umulig å si. Hvem ville vel kunne forestilt seg videokunst før utviklingen av filmteknologi. Hvem ville i det hele tatt kunne forestilt seg levende bilder i f.eks. 1834?

Kunst har alltid fulgt den teknologiske utviklingen og veldig ofte tatt ny teknologi i bruk på kreative og uventede måter. Dagens utvikling av digital teknologi brukes veldig mye i film og spill, men paradoksalt nok ligger høydepunktet av kunstnerisk bruk av levende filmer tilbake i 1960 årene. I dag er vi veldig flinke til å skape effekter, mindre flinke til å skape kunst. Kan teknologien innen spillutvikling også brukes av kunstnere? Selvfølgelig, og vi vil nok ganske snart få se eksempler på dette, men nyskapende kunstnere har sjelden midlene som trengs for å kunne skape kunst med teknologi som krever store budsjetter og ressurser. Slik har det alltid vært og ofte har kunstnernes begrensede økonomiske stilling vært nettopp det som har drevet frem kreativiteten og gitt oss spennende og nyskapende utrykk. read more

mars 2, 2014 Blogg, Video